Nhiều người thu nhập khủng, thuế thu nhập 7 tháng đầu năm "siêu to khổng lồ"

(Kiến Thức) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nguồn thu thuế thu nhập cá nhân 62,6 nghìn tỷ đồng, đóng góp gần 10% tổng thu ngân sách cả nước trong 7 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê sáng 29/7 về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2019, thu ngân sách Nhà nước duy trì tiến độ ổn định, chi ngân sách bảo đảm đáp ứng kịp thời các yêu cầu đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Video: Nhiều doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế. Nguồn: VTC1. 

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2019 ước tính đạt 777,7 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 620,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9%; thu từ dầu thô 31,1 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 123,9 nghìn tỷ đồng, bằng 65,5%.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 85,1 nghìn tỷ đồng, bằng 47,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 103,2 nghìn tỷ đồng, bằng 48,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 121,1 nghìn tỷ đồng, bằng 50,1%.
Nhieu nguoi thu nhap khung, thue thu nhap 7 thang dau nam
7 tháng đầu năm, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 62,6 nghìn tỷ đồng. 
Đáng chú ý, nguồn thu thuế thu nhập cá nhân đạt 62,6 nghìn tỷ đồng, bằng 55,3%; thu thuế bảo vệ môi trường 28,6 nghìn tỷ đồng, bằng 41,4%; thu tiền sử dụng đất 61,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2%.
Về chi ngân sách, từ đầu năm đến thời điểm 15/7 ước tính đạt 726,2 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 522,8 nghìn tỷ đồng, bằng 52,3%; chi đầu tư phát triển 130,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,4%; chi trả nợ lãi 65,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,2%.
Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)