Năm 2019, Viettel Global lãi gộp đạt 6.100 tỷ đồng

Viettel Global vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.

Sau kiểm toán năm 2019, doanh thu thuần của Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) không chênh lệch nhiều so với trước đó khi đạt 17.104 tỷ đồng, tăng nhẹ so năm trước. Do giá vốn giảm nên lợi nhuận gộp tăng 5% sau kiểm toán lên 6.103 tỷ đồng.
Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt hơn gấp đôi lên 4.468 tỷ đồng sau kiểm toán. Cộng thêm lỗ từ hoạt động khác hơn 32 tỷ đồng, trong khi công bố trước đó có lãi 83 tỷ đồng.
Viettel Global cho biết, trong khi doanh thu khu vực châu Phi giảm thì khu vực Đông Nam Á tăng mạnh từ 7,454 tỷ lên gần 9,400 tỷ đồng và khu vực Mỹ Latin vẫn giữ được mức độ ổn định với doanh thu đạt 2,200 tỷ đồng.
Việc thị trường Myanmar đi vào hoạt động ổn định giúp lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết tăng hơn 1,700 tỷ đồng so với năm trước, đạt dương 323 tỷ đồng.
Nam 2019, Viettel Global lai gop dat 6.100 ty dong
 
Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của Viettel Global tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng để lên 60.868 tỷ đồng.
Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 24% lên mức 8.648 tỷ đồng chủ yếu do phát sinh khoản phải thu về cho vay ngắn hạn tới 3.917 tỷ đồng từ Viettel Cameroon và dự phòng phải thu khó đòi gấp 12,5 lần lên 2.676 tỷ đồng. Đầu tư và liên doanh liên kết cũng tăng 47% lên 2.122 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Viettel Global giảm nhẹ xuống 32.000 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ngắn và dài hạn vẫn ở mức cao khi lần lượt chiếm 6.857 tỷ và 11.123 tỷ đồng.
Viettel Global có vốn điều lệ 30.438 tỷ đồng. Trong đó, Viettel nắm chủ yếu với 99,03% vốn.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VGI ghi nhận 27.200 đồng/cổ phiếu chốt phiên 15/5, tăng nhẹ 7% trong vòng 1 năm qua.
Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)