KSB báo lãi quý 2/2021 giảm 30%, nợ vay dài hạn tăng gấp đôi

So với kế hoạch đề ra, Bimico thực hiện 47% chỉ tiêu doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
 

Theo BCTC quý 2/2021, Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, KSB) ghi nhận doanh thu giảm 19% xuống 321 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (vật liệu xây dựng, khoáng sản) đạt 169 tỷ đồng, giảm 20% xuống 169 tỷ đồng; doanh thu cho thuê đất 151 tỷ đồng, giảm 18%.
Mặc dù chi phí bán hàng giảm 38% xuống 22 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 30% xuống 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn giảm gần 30% xuống 76 tỷ đồng.
KSB bao lai quy 2/2021 giam 30%, no vay dai han tang gap doi
 KSB báo lãi giảm 30% trong quý 2/2021.
Lũy kế nửa đầu năm, Bimico báo doanh thu thuần đạt 569 tỷ đồng, giảm 18%; lãi sau thuế 127 tỷ đồng, giảm 20%.
So với kế hoạch đề ra, Bimico thực hiện 47% chỉ tiêu doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Tại ngày 30/6, doanh nghiệp có khoản phải thu ngắn hạn 1.944 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm do giảm phải thu ngắn hạn khác trong khi phải thu khách hàng tăng. Hàng tồn kho giảm từ 48 tỷ đồng xuống 25 tỷ đồng.
Bimico giảm nợ vay ngắn hạn từ 349 tỷ đồng xuống 112 tỷ đồng nhưng tăng vay nợ dài hạn từ 293 tỷ đồng lên 627 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,1 lần.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)