KSB báo lãi ròng tăng 12% lên 108 tỷ đồng trong quý 2

(Kiến Thức) - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HoSE: KSB) báo lãi trong quý 2/2020 đạt 108 tỷ đồng nâng mức lãi luỹ kế 6 tháng lên 159 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu ghi nhận trong kỳ ghi nhận 398 tỷ đồng, tăng đến 36% so cùng kỳ, lợi nhuận gộp ghi nhận 214 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi.

Doanh thu tài chính sụt giảm đến 80% về còn hơn 4 tỷ đồng vì không có khoản cổ tức, lợi nhuận được chia như quý cùng kỳ. Các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng cao so cùng kỳ.

Do vậy, KSB ghi nhận lãi ròng chỉ tăng 12% lên mức 108 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 18% lên 694 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 4% lên 159 tỷ đồng. So với kế hoạch, KSB thực hiện 47% mục tiêu doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản tính đến 30/6 là 4.173 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,5%. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 50% giá trị tài sản, chủ yếu là ủy thác đầu tư hơn 1.327 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,4 lần lên 330 tỷ đồng.

KSB bao lai rong tang 12% len 108 ty dong trong quy 2
 

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2020, Chủ tịch KSB Phan Tấn Đạt cho biết công ty đang ủy thác đầu tư vào một công ty vật liệu xây dựng tại Đồng Nai với tỷ lệ nắm giữ gián tiếp 41%, thời gian tới sẽ tăng tỷ lệ sở hữu này lên.

Về nguồn vốn, cơ cấu nợ vay thay đổi đáng kể. Trong khi nợ vay ngắn hạn giảm 2/3 so với đầu kỳ, còn 217 tỷ đồng thì nợ vay dài hạn gấp đôi, lên 570 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 2 tỷ lên 252 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT KSB đã thông qua Nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 với tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Được biết, thời gian thực hiện phát hành trái phiếu dự kiến trong quý 2-3/2020 cho dưới 100 nhà đầu tư.

Dự kiến trong năm 2020, Công ty tiếp tục hoàn thành quy hoạch Khu công nghiệp Đất Cuốc tỷ lệ 1:5000 cho 500 ha và quy hoạch chi tiết giai đoạn 2 tỷ lệ 1:2000, đền bù giải tỏa và đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Ông Phan Tấn Đạt cho biết, trong 320 ha đã được đền bù, Công ty đã cho thuê hết khoảng 200 ha, còn lại đã cho thuê, ký hợp đồng đặt cọc giữ chỗ, dự kiến cho thuê hết trong năm nay.

Với 200 ha giai đoạn 2, Công ty dự kiến năm nay sẽ vừa đền bù, vừa đầu tư cơ sở hạ tầng, cho thuê theo hình thức cuốn chiếu. Dự án còn 36 năm khai thác, giá cho thuê khoảng 80 USD/m2 cho 36 năm còn lại, đóng tiền sử dụng đất một lần và thu tiền thuê một lần.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)