KSB báo lãi giảm mạnh 25% trong quý 4, nợ vay ngắn hạn giảm hơn 300 tỷ

So với kế hoạch, KSB thực hiện 88% kế hoạch doanh thu và gần 100% kế hoạch lợi nhuận.

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu giảm 10% xuống 426 tỷ đồng, giá vốn tăng 22% đã khiến lợi nhuận gộp giảm 33% xuống 184 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 5 tỷ lên 43 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 92% lên 48 tỷ đồng. Trong quý, Công ty có khoản doanh thu hoạt động tài chính khác 26 tỷ đồng và khoản chi phí tài chính khác 29 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đồng thời giảm 33% và 53%.
Sau cùng thì lãi ròng trong quý 4 ở mức 111 tỷ đồng, giảm 25% so cùng kỳ.
KSB bao lai giam manh 25% trong quy 4, no vay ngan han giam hon 300 ty
 
Lũy kế cả năm, KSB báo cáo doanh thu gần như đi ngang ở mức 1.322 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm nhẹ 3% xuống 319 tỷ đồng. So với kế hoạch, doanh nghiệp thực hiện 88% kế hoạch doanh thu và gần 100% kế hoạch lợi nhuận.
Tại thời điểm 31/12/2020, tài sản của KSB ở mức 3.922 tỷ tổng, giảm nhẹ so với đầu năm. Riêng phải thu khác là 2.132 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản.
Trong đó, doanh nghiệp ủy thác đầu tư 1.327 tỷ đồng, phải thu CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt 150 tỷ đồng, CTCP Đầu tư TM DV Bình Dương 225 tỷ đồng.
Đáng nói, KSB đã giảm mạnh nợ vay ngắn hạn từ 669 tỷ về 349 tỷ đồng, vay dài hạn tăng từ 277 tỷ lên 293 tỷ đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)