Hoàng Anh Gia Lai lại lỗ nặng

Riêng quý III, Hoàng Anh Gia Lai lỗ thêm 568 tỷ đồng sau thuế, nâng tổng lỗ lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9 lên trên 700 tỷ, cao hơn 15% so với mức lỗ cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh so với cùng kỳ 2019.
Cụ thể, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) ghi nhận hơn 700 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III vừa qua, tăng 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng tới 37% và cao hơn cả doanh thu khiến HAGL lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh 56 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi dương 3,4 tỷ.
Theo lãnh đạo công ty, doanh thu trái cây tăng 175 tỷ đồng là nguyên nhân giúp doanh thu toàn công ty tăng lên trong quý III. Tuy nhiên, doanh thu mủ cao su lại giảm 15 tỷ và doanh thu khác giảm 63 tỷ đồng. Ngoài ra, giá bán các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến chi phí vốn tăng lên dẫn đến khoản lỗ gộp trong quý III.
Trong khi hoạt động kinh doanh chính sụt giảm, 3 tháng vừa qua, HAGL cũng không còn ghi nhận lợi nhuận đột biến từ việc thanh lý các khoản đầu tư (cùng kỳ mang về hơn 1.200 tỷ) khiến doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 10 lần.
Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, và chi phí khác được tiết giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn tiêu tốn của HAGL hàng trăm tỷ đồng.
Kết quả, công ty của bầu Đức lỗ trước thuế 570 tỷ đồng quý III, trong khi cùng kỳ ghi nhận lợi nhuận dương 109 tỷ. Lợi nhuận sau khi trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp của công ty cũng là âm 568 tỷ đồng.
Hoang Anh Gia Lai lai lo nang
 
Lũy kế 9 tháng, HAGL đạt hơn 2.170 tỷ đồng doanh thu, tăng 47% so với cùng kỳ nhưng lỗ sau thuế 702 tỷ, cao hơn 15%. Trái cây tiếp tục là mảng kinh doanh chủ đạo mang về gần 1.750 tỷ đồng doanh thu cho công ty, tiếp đến là cung cấp dịch vụ, bán mủ cao su và cung cấp hàng hoá.
Năm nay, HAGL đặt kế hoạch doanh thu ở mức 5.082 tỷ nhưng dự kiến lỗ trước thuế 356 tỷ đồng. Như vậy, trong khi kế hoạch doanh thu chưa đạt một nửa thì công ty đã lỗ gần gấp đôi kế hoạch đề ra cả năm. Trong năm 2019 trước đó, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức cũng lỗ sau thuế gần 1.809 tỷ đồng.
Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản cân đối với nguồn vốn của HAGL đạt gần 42.100 tỷ đồng, tăng mạnh so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả chiếm trên 26.300 tỷ, tăng hơn 4.500 tỷ đồng.
Nguyên nhân chính khiến tài sản - nguồn vốn của HAGL tăng trong thời gian qua chính là việc hợp nhất báo cáo của Công ty Chăn nuôi Gia Lai.
Theo đó, ngày 10/9, HAGL đã chuyển đổi số dư nợ phải thu của Chăn nuôi Gia Lai với giá trị 5.866 tỷ đồng, thành 586,56 triệu cổ phần, tương đương hơn 88% vốn Công ty chăn nuôi Gia Lai và chính thức trở thành công ty mẹ của công ty chăn nuôi này.
Thay đổi này khiến bảng cân đối kế toán của HAGL thay đổi với tổng tài sản tăng hơn 1.800 tỷ so với quý II. Lợi thế thương mại tăng đột biến từ 909 tỷ đồng quý liền trước lên 6.560 tỷ quý III vừa qua.
Ngoài ra, khoản phải thu về cho vay dài hạn của HAGL theo đó giảm mạnh từ gần 6.000 tỷ xuống hơn 1.600 tỷ đồng, do giảm giá trị phải thu từ Công ty Chăn nuôi Gia Lai và Công ty CP Lê Me.
Theo Quang Thắng/Tri thức trực tuyến

>> xem thêm

Bình luận(0)