Hoàng Anh Gia Lai: “Lỗi đánh máy” gây sai lệch 118 tỷ

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TP HCM để giải trình chênh lệch báo cáo tài chính.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai đã giải trình chênh lệch giữa Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 do công ty lập và Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét bởi công ty Kiểm toán E&Y.
Do khâu sai sót đánh máy văn bản, HAG đã công bố: “Giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại…”. Do đó, HAG xin đính chính lại là “Giảm lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại…”.
Hoang Anh Gia Lai: “Loi danh may” gay sai lech 118 ty
 
Theo BCTC chưa soát xét, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai lũy kế đến 30/6/2017 là 1.136.915.451.000 đồng. Trong khi theo BCTC đã soát xét, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của HAG là 1.018.832.762.000 đồng, chênh lệch 118.082.689.000 đồng.
Nguyên nhân chênh lệch được Hoàng Anh Gia Lai lý giải là do: tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành do chưa ước tính thuế thu nhập hiện hành tại CTCP Hoàng Anh Gia Lai Đăk Lăk 19.390.533 đồng; Giảm lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do kiểm toán điều chỉnh trình bày nghiệp vụ thanh lý nhóm Công ty Mía đường vào lợi nhuận chưa phân phối 107.123.986.000 đồng khi không còn hợp nhất nhóm công ty mía đường.
Theo Hiền Anh/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)