Bộ Công Thương, Sabeco lên tiếng về kết quả kiểm toán

Liên quan đến việc Sabeco đầu tư thua lỗ, nợ 2.400 tỷ đồng ngân sách Nhà nước được chỉ ra trong báo cáo kiểm toán Nhà nước, Bộ Công Thương và Sabeco đã có phản hồi.

Bộ Công Thương vừa lên tiếng về kết quả kiểm toán tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Bộ Công Thương cho biết đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ rà soát, làm rõ các nội dung và báo cáo các cấp có thẩm quyền. Sau khi các cấp thẩm quyền kết luận chính thức, Bộ Công Thương sẽ có thông cáo báo chí đầy đủ, rõ ràng.
 Sabeco đã có phản hồi về những vấn đề được nêu trong báo cáo kiểm toán.
Cùng với Bộ Công Thương, phía Sabeco đã có thông tin phản hồi về báo cáo của kiểm toán Nhà nước liên quan đến việc phân chia lợi nhuận để lại đến 31/12/2016. Cụ thể, Sabeco cho biết ngoài những khoản đầu tư tài chính phát sinh thời kỳ công ty Nhà nước từ trước tháng 4/2008, doanh nghiệp này đã trích lập dự phòng theo quy định từ 2008 đến 2017.
Một số vấn đề còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm đều đã được Sabeco công bố thông tin trước khi Bộ Công Thương bán phần vốn Nhà nước tại Sabeco. Trong đó có nội dung liên quan đến khoản thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2007 - 2015 đã tạm nộp mà khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền có thể gây ảnh hưởng đến số liệu tài chính của Sabeco.
Trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông thì những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu ý kiến, Sabeco cho rằng đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành.
Cùng với đó, doanh nghiệp cũng xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện. Sabeco đang triển khai thực hiện Kết luận kiểm toán, đã phối hợp các đơn vị liên quan có ý kiến với Kiểm toán Nhà nước một số vấn đề mà Kết luận đã nêu.
Sabeco cho biết tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn thực hiện, trong đó bao gồm việc xử lý dứt điểm vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt nộp bổ sung của giai đoạn 2007 - 2015 có thể ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận đến 31/12/2016.
Trước đó, Kiểm toán Nhà nước công bố kết luận kiểm toán tại Sabeco với những nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận, dự phòng tổn thất đầu tư ngoài ngành và việc chi tiền thưởng vượt khung quy định 12,7 tỷ đồng.
10 khoản đầu tư ngoài ngành thua lỗ của Sabeco phải trích lập dự phòng với số tiền cả trăm tỷ đồng được chỉ ra gồm có tại các ngân hàng OCB (154,1 tỷ), Đông Á (126,789 tỷ), Công ty PVI Sài Gòn (39,3 tỷ), Quỹ đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2 (33,7 tỷ), Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt (gần 16 tỷ), Quỹ đầu tư Việt Nam (24,8 tỷ), Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (23,938 tỷ), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển không gian ngầm (1,7 tỷ), Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Đồng Nai (3,3 tỷ).
Cơ quan kiểm toán đề nghị Cơ quan kiểm toán đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đầu tư góp vốn, mua trái phiếu tại 10 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ nêu trên.
Với việc chưa phân phối lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Bộ Công Thương trong việc không chia hết lợi nhuận của năm 2016 trở về trước. Bộ phận đại diện vốn tại Sabeco cũng bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm về việc không đề xuất phương án phân phối tiếp lợi nhuận còn lại của năm 2016. Bởi theo Kiểm toán Nhà nước, điều này ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.
Với việc chia thưởng vượt khung, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Công Thương làm rõ, xem xét trách nhiệm việc chi thưởng cho người quản lý trong năm 2015.
Theo Bình Nguyên - Ngô Minh/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)