Thời điểm xem nguyệt thực vào ngày 8/10

Qua báo tôi được biết ngày 8/10 này sẽ có nguyệt thực, vậy thời điểm nào trong ngày có thể quan sát được hiện tượng này? - Nguyễn Văn Huy (Hà Nội).

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam: Nguyệt thực bắt đầu pha nửa tối xuất hiện vào lúc: 15h15; pha một phần bắt đầu từ: 16h15; toàn phần: 17h25; cực đại: 17h54; kết thúc pha toàn phần: 18h24; kết thúc pha một phần: 19h34; kết thúc pha nửa tối (kết thúc hoàn toàn): 20h34. 
Tại Việt Nam, giờ Mặt Trăng mọc trong ngày này là 17h25, điều này có nghĩa giai đoạn trước giờ này chúng ta không thể theo dõi được. 
 
Ngoài ra, việc quan sát Mặt Trăng ngay ở chân trời chỉ có thể thực hiện với người ở vùng ven biển. Như vậy, đối với đa số người dân sống tại Việt Nam, thời điểm bắt đầu quan sát được hiện tượng sẽ bắt đầu từ 17h45 hoặc 18h00 (khi đã diễn ra được một phần pha toàn phần) và có thể quan sát toàn bộ cho tới khi nguyệt thực kết thúc.
PV (ghi)

Bình luận(0)