Vua tốc độ Olympic 2016 chạy nhanh hơn những động vật nào?

(Kiến Thức) - Vua tốc độ Olympic 2016 Usain Bolt là kỷ lục gia đường chạy 100m với vận tốc tối đa 43km/h, nhanh hơn nhiều loài động vật.

Video: Vua tốc độ Olympic 2016 chạy nhanh hơn những động vật nào?:
Video cho thấy, Usain Bolt chạy nhanh hơn nhiều loài động vật. Theo đó, Vua tốc độ Olympic 2016 chạy nhanh hơn lợn (18km/h), sóc (19km/h), voi (24km/h), gà lôi đuôi dài (32km/h), chó sục Jack Russel (40km/h).
Diên Lệ (theo Business Insider)

Bình luận(0)