Lật tẩy chiêu mở cốp xe SH Ý bằng tay không

Chỉ với thủ thuật nhỏ, kẻ trộm có thể mở cốp xe SH Ý chỉ bằng tay không.

Video: Lật tẩy chiêu mở cốp xe SH bằng tay không:

Nguồn video: YouTube.

Đoạn video "chiêu mở cốp xe SH Ý bằng tay không" được chia sẻ với mục đích kêu gọi mọi người cảnh giác trước những chiêu trò của các đối tượng xấu. Lợi dụng khoảng hở giữa yếm trước và cổ xe, kẻ trộm có thể mở yên và trộm đồ bên trong cốp xe dễ dàng.

 

Thủ thuật mở cốp xe SH bằng tay không. 
Ngà Lê (theo YouTube)

Bình luận(0)