Kỳ lạ sư tử bảo vệ linh dương trước nanh vuốt của đồng loại

Một chú linh dương đầu bò con bị lạc mẹ và bị một con sư tử tấn công, may mắn nó được một con sư tử khác bảo vệ.

Video: Kỳ lạ sư tử bảo vệ linh dương trước nanh vuốt của đồng loại:
Theo Đời sống Pháp Luật

Bình luận(0)