Công tác chuẩn bị đón Tổng thống Obama ở Phủ Chủ tịch

Các hoạt động chuẩn bị đang gấp rút được thực hiện trước khi lễ đón chính thức Tổng thống Obama theo nghi lễ nhà nước diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Video: Công tác chuẩn bị đón Tổng thống Obama ở Phủ Chủ tịch:
Theo Zing News

Bình luận(0)