Tổng Thống Mỹ Obama Thăm Việt Nam

Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam là một sự kiện trọng đại, củng cố thêm quan hệ đối tác Mỹ-Việt và mở đường cho việc Washington dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, tong thong my obama tham Viet Nam