Chết cười với tai nạn lỡ mồm của MC "Hãy chọn giá đúng"

Trong chương trình "Hãy chọn giá đúng" ở phần đoán giá chọn người chơi, MC đã vô tình thốt lên giá đúng của sản phẩm khiến cả trường quay cười ầm lên.

Video: Chết cười với tai nạn trong "Hãy chọn giá đúng":
Theo Đời sống Pháp Luật

Bình luận(0)