Điểm thi được làm tròn như thế nào?

Điểm thi được làm tròn như thế nào?

Ngay sau khi tra cứu được điểm thi THPT quốc gia 2016, nhiều thí sinh muốn biết điểm thi sẽ được làm tròn như thế nào khi một số môn thi có điểm lẻ, khác với kết quả thi năm trước.