Hồ sơ mật: Cơn thịnh nộ của Chúa trời (1)

Lũ lụt, bệnh dịch, hỏa hoạn hay những đám cháy lưu huỳnh... Có rất nhiều những thảm họa như thế được liệt kê trong Kinh thánh.

Cái nhìn cận cảnh tiết lộ về một số thiên tai có thể là nguồn gốc của các câu chuyện trong Kinh thánh, trong số đó có cả những mối đe dọa lớn nhất với con người hiện đại. Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng có thể lặp lại và nếu lặp lại thì vào lúc nào. Hãy nhìn nhận những vấn đề trên dưới góc nhìn của khoa học.

Theo ANTV

Bình luận(0)