VTM Quốc tế Linh Anh nâng mũi trái phép

VTM Quốc tế Linh Anh giới thiệu hàng loạt dịch vụ thẩm mỹ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng khách hàng nhưng chưa được cấp phép. VTM Quốc tế Linh Anh nâng mũi thẩm mỹ không phép. VTM Quốc tế Linh Anh bị xử phạt.

VTM quốc tế Linh Anh xem nhẹ tính mạng con người đến bao giờ?

VTM quốc tế Linh Anh xem nhẹ tính mạng con người đến bao giờ?

Dù liên tiếp bị các cơ quan chức năng xử phạt, đình chỉ hoạt động… VTM quốc tế Linh Anh vẫn ngang nhiên quảng cáo, thực hiện hàng loạt dịch vụ thẩm mỹ không phép, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng khách hàng…