Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất khóa XI

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất khóa XI

Sáng 17/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất khóa XI công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy TW nhiệm kỳ 2020-2025.