Tin bão số 5

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về cơn bão số 5; Phương án ứng phó với bão số 5; Công điện khẩn ứng phó với siêu bão Mangkhut và bão số 5; Diễn biến bão số 5, hướng đi của bão số 5

Quảng Ninh, Hải Phòng: Cấm biển, sẵn sàng di dân ứng phó bão Mangkhut

Quảng Ninh, Hải Phòng: Cấm biển, sẵn sàng di dân ứng phó bão Mangkhut

(Kiến Thức) - Để ứng phó với siêu bão Mangkhut, tỉnh Quảng Ninh sẽ cấm biển vào sáng 16/9, trong khi đó, Hải Phòng đã sẵn sàng phương án di chuyển 17.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, dừng các cuộc họp để tập trung chống bão.