TIN BÃO SỐ 5

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về cơn bão số 5; Phương án ứng phó với bão số 5; Công điện khẩn ứng phó với siêu bão Mangkhut và bão số 5; Diễn biến bão số 5, hướng đi của bão số 5