Thực phẩm chức năng chứa chất cấm

Thông tin mới và cập nhật nhất về các Thực phẩm chức năng chứa chất cấm. Thực phẩm chức năng chứa chất cấm ảnh hưởng tới sức khỏe thế nào, lan tràn trên thị trường ra sao? Những thực phẩm chức nào chứa chất cấm?