Thực phẩm chức năng chứa chất cấm

Thông tin mới và cập nhật nhất về các Thực phẩm chức năng chứa chất cấm. Thực phẩm chức năng chứa chất cấm ảnh hưởng tới sức khỏe thế nào, lan tràn trên thị trường ra sao? Những thực phẩm chức nào chứa chất cấm? 

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm nước ngoài chứa chất cấm

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm nước ngoài chứa chất cấm

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, vừa đưa ra thông tin cảnh báo từ Singapore và Brunei về 7 sản phẩm thực phẩm của các nước này có chứa chất cấm.