Thứ trưởng Lê Hải An tử vong

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ Thứ trưởng Lê Hải An tử vong, Thứ trưởng Lê Hải An tử vong do vấp ngã, Thứ trưởng Lê Hải An tử vong do ngã từ tầng 8...