Tài xế Go-Viet đánh diễn viên Kim Nhã

Thông tin mới và cập nhật về vụ việc "Tài xế Go-Viet đánh diễn viên Kim Nhã". Diễn viên Kim Nhã là ai? Tài xế Go-Viet đánh Kim Nhã sẽ bị xử lý thế nào?