Sai phạm của ông Tất Thành Cang

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh, video về những Sai phạm của ông Tất Thành Cang, Sai phạm của ông Tất Thành Cang trong nhiều dự án, ông Tất Thành Cang sai phạm rất nghiêm trọng...

Sẽ bỏ phiếu xử lý kỷ luật ông Tất Thành Cang

Sẽ bỏ phiếu xử lý kỷ luật ông Tất Thành Cang

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy là khi ông Tất Thành Cang có sai phạm thì sẽ kiên quyết không bao che và xử lý nghiêm theo...