Quân Sự Mỹ

Sức mạnh quân sự Mỹ - Cập nhật thông tin hình ảnh video về vũ khí quân sự Mỹ nhanh chính xác nhất

Sức mạnh Quân đội Campuchia sau 40 năm

Sức mạnh Quân đội Campuchia sau 40 năm

(Kiến Thức) - Sau 25 năm tái thiết và xây dựng, Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) đang được đầu tư khá lớn, có bước phát triển mạnh mẽ, hướng tới hiện đại.