Phát Hành Tiền 100 Đồng Việt Nam

Thông tin mới nhất về việc phát hành tờ tiền 100 đồng Việt Nam của NHNN; cận cảnh hình ảnh tờ tiền lưu niệm 100 đồng; giá tờ tiền 100 đồng lưu niệm sắp bán trên thị trường.