Phát Hành Tiền 100 Đồng Việt Nam

Thông tin mới nhất về việc phát hành tờ tiền 100 đồng Việt Nam của NHNN; cận cảnh hình ảnh tờ tiền lưu niệm 100 đồng; giá tờ tiền 100 đồng lưu niệm sắp bán trên thị trường.

100 đồng đã từng mua được 1/3 bát phở

100 đồng đã từng mua được 1/3 bát phở

Vào khoảng thời gian tờ tiền 100 đồng xuất hiện (năm 1992), mệnh giá nhỏ nhất của đơn vị tiền tệ Việt Nam từng trao đổi được rất nhiều mặt hàng.