Ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch

Cập nhật thông tin mới nhất vụ Ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch..

Công ty Tân Thuận cho ông Phạm Phú Quốc thôi việc

Công ty Tân Thuận cho ông Phạm Phú Quốc thôi việc

Quyết định cho ông Quốc thôi việc được đưa ra sau cuộc họp mở rộng của Thường trực Đảng ủy, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban giám đốc và Kiểm soát viên, Công ty Tân Thuận.

Đường thăng tiến của ông Phạm Phú Quốc

Đường thăng tiến của ông Phạm Phú Quốc

Ông Phạm Phú Quốc đảm nhiệm nhiều chức vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước ở TP.HCM. Ông bị kỷ luật khiển trách vì sai phạm trong nhiệm vụ chính trị vào năm 2018.