ÔNG PHẠM PHÚ QUỐC CÓ 2 QUỐC TỊCH

Cập nhật thông tin mới nhất vụ Ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch..

Ông Phạm Phú Quốc làm gì sau bị bãi miễn ĐBQH?

Ông Phạm Phú Quốc làm gì sau bị bãi miễn ĐBQH?

Sau khi bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội vì có hai quốc tịch, ông Phạm Phú Quốc đang đợi TP HCM giải quyết đơn xin thôi việc tại Công ty Tân Thuận. Dư luận đặt câu hỏi, ông Quốc sẽ...

Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh làm gì sau miễn nhiệm?

Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh làm gì sau miễn nhiệm?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ sẽ đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa...

Công ty Tân Thuận cho ông Phạm Phú Quốc thôi việc

Công ty Tân Thuận cho ông Phạm Phú Quốc thôi việc

Quyết định cho ông Quốc thôi việc được đưa ra sau cuộc họp mở rộng của Thường trực Đảng ủy, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban giám đốc và Kiểm soát viên, Công ty Tân Thuận.

Đường thăng tiến của ông Phạm Phú Quốc

Đường thăng tiến của ông Phạm Phú Quốc

Ông Phạm Phú Quốc đảm nhiệm nhiều chức vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước ở TP.HCM. Ông bị kỷ luật khiển trách vì sai phạm trong nhiệm vụ chính trị vào năm 2018.