Nữ Sinh Lớp 10 Bị Cưa Chân

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video Nữ sinh lớp 10 bị cưa chân cũng như nguyên nhân khiến nữ sinh bị cưa nhân và tình trạng tai biến y khoa ở Việt Nam.