Ngày Tận Thế

Trước tin đồn ngày tận thế sẽ xảy ra, câu hỏi được đặt ra liệu ngay tan the thực sự sắp đến gần cùng tìm hiểu và đọc những tin tức mới nhất về ngày tận thế

Không phải chuyện hoang đường, 3 nguy cơ này sẽ hủy diệt Trái đất

Không phải chuyện hoang đường, 3 nguy cơ này sẽ hủy diệt Trái đất

Theo những nghiên cứu mới đây, xác suất nền văn minh nhân loại hủy diệt do thiên tai không cao bằng xác suất tự hủy diệt, và trình độ công nghệ càng cao thì xu hướng tự hủy diệt càng cao.