Khởi tố Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Cập nhật tất cả thông tin vụ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố và tạm giam về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung...