KHÁM PHÁ SAO HỎA

Tập hợp những bài viết, thông tin dữ liệu, công nghệ của các nước trong công cuộc khám phá sao Hỏa...  

Ảnh chụp thiên thạch sượt qua Trái đất

Ảnh chụp thiên thạch sượt qua Trái đất

Nhà thiên văn Gianluca Masi thuộc Dự án Kính viễn vọng Ảo (Italia) dùng kính viễn vọng chụp ảnh 2022 GN1 khi tiểu hành tinh này bay ngang qua Trái đất hôm 6/4.