KHÁM PHÁ SAO HỎA

Tập hợp những bài viết, thông tin dữ liệu, công nghệ của các nước trong công cuộc khám phá sao Hỏa...  

Sốc: Phát hiện nơi có thể sinh sống, xây căn cứ trên sao Hỏa

Sốc: Phát hiện nơi có thể sinh sống, xây căn cứ trên sao Hỏa

Nghiên cứu mới cho thấy, bên dưới Arcadia Planitia không chỉ là một lớp băng, mà còn có cả một con sông băng khá nông. Điều này khiến nơi đây vô cùng thích hợp để đặt căn cứ trên sao Hỏa.