KCN Cẩm Điền Hải Dương

KCN CAM DIEN HAI DUONG - tin tức mới nhất kcn cẩm điền hải dương, hình ảnh máy xúc đè qua người tại KCN Cam Dien Hai Duong gây bức xúc dư luận.