HỘ CHIẾU VACCINE

Họ chiếu vaccine là gì? Các nước áp dụng hộ chiếu vaccine như nào?

Phú Quốc xin thí điểm đón khách Nga

Phú Quốc xin thí điểm đón khách Nga

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) hoàn thiện phương án đề xuất Phú Quốc (Kiên Giang) là địa phương thí điểm đón khách quốc tế có “hộ chiếu vắc-xin”, chuẩn bị báo...