Đặng Hữu Nghị - Người Cha Có Hai Con Teo Não - Lừa Dối

Thông tin về anh Đặng Hữu Nghị - người cha có hai con teo não - lợi dụng lòng thương của khán giả truyền hình và mọi người để trục lợi tiền bạc và gian dối khi nói xấu vợ gây xôn xao. Thực hư câu chuyện về người cha có hai con teo não đi hát bán kẹo kéo này thế nào?