Công ty Thuận Việt liên tiếp sai phạm?

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về những vụ việc Công ty Thuận Việt liên tiếp sai phạm, công ty Thuận Việt, tai nạn lao động tại công ty Thuận Việt, Thuận Việt bán dự án không phép...