Công ty Thuận Việt liên tiếp sai phạm?

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về những vụ việc Công ty Thuận Việt liên tiếp sai phạm, công ty Thuận Việt, tai nạn lao động tại công ty Thuận Việt, Thuận Việt bán dự án không phép...

Thuận Việt quyết thu hồi căn hộ của cư dân New City: Chính quyền nói gì?

Thuận Việt quyết thu hồi căn hộ của cư dân New City: Chính quyền nói gì?

Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, Công ty Thuận Việt vẫn cương quyết thu hồi căn hộ, dừng cung cấp điện nước và các dịch vụ khác với cư dân New City vi phạm. Cơ quan chức năng đã lưu ý với doanh nghiệp này.