Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận" cam kết lợi nhuận

Chủ đầu tư tuyên bố Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận" cam kết lợi nhuận.

Từ vụ Cocobay Đà Nẵng “vỡ trận” bát nháo condotel: Chủ đầu tư hưởng lợi, khách hàng rủi ro

Từ vụ Cocobay Đà Nẵng “vỡ trận” bát nháo condotel: Chủ đầu tư hưởng lợi, khách hàng rủi ro

(Kiến Thức) - Chủ đầu tư bán condotel hình thành trong tương lai nhằm huy động vốn để thực hiện dự án, thu hồi vốn nhanh và chốt lời nhanh.