Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận" cam kết lợi nhuận

Chủ đầu tư tuyên bố Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận" cam kết lợi nhuận.

Chủ đầu tư Cocobay Đà Nẵng: Dọa hủy hợp đồng với khách hàng không chọn phương án giải quyết

Chủ đầu tư Cocobay Đà Nẵng: Dọa hủy hợp đồng với khách hàng không chọn phương án giải quyết

(Kiến Thức) - Trong văn bản gửi khách hàng, chủ dự án Cocobay Đà Nẵng cho biết sẽ thanh lý/hủy bỏ Hợp đồng mua bán nếu khách hàng không lựa chọn bất cứ giải pháp nào do phía chủ đầu tư đưa ra.