Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng chính, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo chương trình dự kiến của kỳ hợp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 26/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Chủ tịch nước tuyên thệ và trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.
Hom nay, Quoc hoi bau Chu tich nuoc va Thu tuong Chinh phu
 Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ.
Trước đó, tại phiên làm việc chiều 24/7, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo tờ trình số 10/TTr-UBTVQH15, nhân sự được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu cho vị trí này là ông Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV.
Tiếp theo chương trình, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Ngay trong buổi sáng, Quốc hội sẽ  thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. 
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.
Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ. 
Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình báo cáo thẩm tra cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Đoàn về: Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nguồn: VTV


Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)