Chồng Thu Thủy bạo hành con riêng của vợ

Tin mới vụ chồng Thu Thủy bạo hành con riêng của vợ. Thông tin Kin Nguyễn - chồng mới của ca sĩ Thu Thủy cấu tay con riêng của vợ gây xôn xao. Chồng mới của ca sĩ Thu Thủy là ai?