Bitexco bị Crystal Treasure “siết nợ"

Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Du lịch Hương Giang (Hương Giang Tourist) tiết lộ Bitexco đã chuyển nhượng 32,63% cổ phần Hương Giang, giảm tỷ lệ sở hữu từ 41,74% xuống 9,11%. Cổ phần của Bitexco bị chuyển cho Crystal Trasuer là để “xử lý cổ phần thế chấp”. Tuy nhiên, trao đổi với Nhadautu.vn sáng 25/5, đại diện Tập đoàn Bitexco khẳng định không chuyển nhượng cổ phần như báo cáo của Hương Giang Tourist.

Lùm xùm tại dự án BT của Bitexco ở Hà Nội: Phải chăng có lợi ích nhóm?

Lùm xùm tại dự án BT của Bitexco ở Hà Nội: Phải chăng có lợi ích nhóm?

Đối với dự án BT của Bitexco, thành phố Hà Nội lại không có các chế tài, không có các biên pháp kiên quyết, ngược lại lại ưu ái doanh nghiệp bằng việc kéo dài thời gian dự án, phải chăng có lợi ích nhóm?