Bí thư xã giết cháu, phi tang xác

Cập nhật tất cả tin tức, hình ảnh và video vụ Bí thư xã giết cháu để trục lợi bảo hiểm, Bí thư xã giết cháu để trục lợi bảo hiểm ở Đắk Nông, Bí thư xã giết cháu ở Đắk Nông....

Vụ bí thư xã giết cháu thế mạng: Chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng của hàng chục người

Vụ bí thư xã giết cháu thế mạng: Chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng của hàng chục người

Trước khi giết cháu thế mạng mình nhằm trục lợi bảo hiểm, vị bí thư xã này đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng của hàng chục người.