Đám cưới chỉ có 2 người

Đám cưới chỉ có 2 người

Một đám cưới với hàng trăm khách mời không còn được nhiều người trẻ yêu thích. Họ mong chờ hôn lễ riêng tư, chỉ có 2 người và lời thề nguyện.