Chương trình “Nạp năng lượng - Giữ Trái Đất xanh” tiếp tục đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa

Chương trình “Nạp năng lượng - Giữ Trái Đất xanh” tiếp tục đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa

Với sứ mệnh lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến các em học sinh – thế hệ tương lai trên phạm vi toàn quốc, chương trình "Nạp năng lượng - Giữ Trái Đất xanh" của Vinamilk đang được mở rộng đến các tỉnh thành vùng sâu, vùng xa.