Vĩnh Phúc kỷ luật cùng lúc cả Bí thư, Chủ tịch một huyện

Cả Bí thư Huyện uỷ và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc cùng bị kỷ thi hành kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa ra thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm của huyện Sông Lô.
Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc kết luận Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020 đã có những vi phạm, khuyết điểm làm ảnh huởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Theo thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô bằng hình thức khiển trách.
Ngoài ra, hai ông Lê Tiến Anh - Bí thư Huyện uỷ huyện Sông Lô và ông Hà Vũ Tuyến - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô được xác định có những vi phạm nghiêm trọng.
Vinh Phuc ky luat cung luc ca Bi thu, Chu tich mot huyen
 Ông Lê Tiến Anh - Bí thư Huyện uỷ huyện Sông Lô. 
Trong đó, với cương vị Bí thư Huyện ủy, là người đứng đầu Đảng bộ huyện, ông Lê Tiến Anh chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020.
Bí thư Huyện uỷ Sông Lô cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khuyết điểm, vi phạm sau:
Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; việc tổ chức họp thường trực Huyện ủy; việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Chưa gương mẫu trong việc kê khai và sử dụng tài sản cá nhân; nghỉ ốm dài ngày không báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện (từ tháng 8.2015- 6.2017), ông Lê Tiến Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy chế làm việc của Huyện ủy; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để: UBND huyện vi phạm trong việc tổ chức họp lãnh đạo UBND huyện; vi phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý một số trường học không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục theo quy định; vi phạm trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2016, 2017, quản lý đầu tư xây dựng (sử dụng nguồn tăng thu ngân sách, phân bổ nguồn vốn đầu tư; phân bổ nguồn thu từ tiền sử dụng đất, sử dụng nguồn ngân sách dự phòng; phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư xây dựng).
Theo thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với ông Lê Tiến Anh bằng hình thức cảnh cáo.
Vinh Phuc ky luat cung luc ca Bi thu, Chu tich mot huyen-Hinh-2
 Ông Hà Vũ Tuyến - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô.
Với cương vị Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô, ông Hà Vũ Tuyến cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
Với cương vị là Chủ tịch UBND huyện (từ tháng 7.2017- 10.2018), ông Hà Vũ Tuyến có những khuyết điểm, vi phạm sau:
Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, UBND huyện; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện vi phạm trong việc: Tổ chức họp lãnh đạo UBND huyện;
Vi phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý một số trường học không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục theo quy định; vi phạm trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2018, quản lý đầu tư xây dựng (sử dụng nguồn tăng thu ngân sách, phân bổ nguồn vốn đầu tư; phân bổ nguồn thu từ tiền sử dụng đất, sử dụng nguồn ngân sách dự phòng; phê duyệt chủ trương 02 dự án đầu tư xây dựng); thực hiện không đây đủ các kết luận thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền; vi phạm trong việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2018 đã gây dư luận bức xúc, dị nghị... trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dẫn đến đơn thư tố cáo gây phức tạp tình hình ở địa phương.
Theo thẩm quyền Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật đối với ông Hà Vũ Tuyến bằng hình thức cảnh cáo.
Theo Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)