"Trường hợp đặc biệt" vào BCH Trung ương được quy định thế nào?

Google News

"Trường hợp đặc biệt" là người đã vượt quá quy định chung về độ tuổi nhưng lại rất cần thiết được cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị hay Ban Bí thư.

Theo Hoài Thu - Như Ý/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)