HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 13

Tin tức, hình ảnh mới nhất về Hội nghị Trung ương lần thứ 13. Cập nhật liên tục về Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng làm Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng làm Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư; phân công ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, giữa chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.