Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 đào tạo khống hơn 600 học viên

601 học viên mới không có thật hoặc trùng lặp giữa các hợp đồng đào tạo của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam và danh sách do Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 tuyển sinh từ những năm trước dẫn đến quyết toán sai hơn 3,1 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1, giai đoạn 2013 -2017. Kết luận của cơ quan thanh tra đã chỉ ra những tồn tại trong bổ nhiệm cán bộ; tuyển dụng; đào tạo; quản lý tài chính…
Theo Báo Tiền phong, cơ quan thanh tra xác định, Ban giám hiệu, Hiệu trưởng và Trưởng phòng tổng hợp Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 có trách nhiệm trong việc không triệu tập đủ thành phần khi tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức để bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng, kế toán trưởng.
Truong Cao dang nghe LILAMA 1 dao tao khong hon 600 hoc vien
Nhiều sai phạm được phát hiện qua thanh tra và xác minh đơn thư tại Trường Cao đẳng Nghề LILAMA 1.
Ngoài ra, nhà trường cũng không ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình bổ nhiệm các chức danh quản lý thuộc diện nhà trường quản lý theo quy định; Hiệu trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý không đúng quy trình, trình tự theo quy định.
Qua thanh tra phát hiện, Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 tuyển dụng 3 giáo viên và 5 viên chức không đúng quy trình, không thành lập hội đồng xét tuyển dụng; nhiều trường hợp nghỉ không lương trong thời gian dài không có văn bản đồng ý của hiệu trưởng.
Mặt khác, Thanh tra Bộ Xây dựng đánh giá nhà trường đã báo cáo không trung thực về số lượng biên chế, đưa tên viên chức không làm việc tại trường vào báo cáo Bộ Xây dựng xin phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách hàng năm (năm 2014-2016 là 9 viên chức; từ 2017 đến nay là 1 viên chức). 
Đáng chú ý, kết quả thanh tra cho thấy, trong công tác đào tạo giai đoạn 2013-2014, nhà trường và Bộ Xây dựng ký 3 hợp đồng đào tạo tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đoàn thanh tra phát hiện số lượng đào tạo tuyển sinh mới không có thật hoặc trùng lặp giữa các hợp đồng đào tạo của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam và danh sách do nhà trường tuyển sinh từ những năm trước (601 học viên mới không có thật) dẫn đến quyết toán sai hơn 3,1 tỷ đồng.
Về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2013-2017, Thanh tra Bộ Xây dựng xác định, nhiều viên chức không công tác tại trường nhưng vẫn được đưa vào để xác định quỹ tiền lương ngạch, bậc trình Bộ Xây dựng phê duyệt, dẫn đến chênh lệch thực tế 1,6 tỷ đồng; Chứng từ thanh toán cho một số chi phí không hợp lý, hợp lệ, không đầy đủ với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng…
Ngoài ra, kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số sai phạm trong công tác thực hiện đề tài sự nghiệp; công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn 2013-2017. Đồng thời xác định, những sai phạm trên thuộc trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trong đó có Trưởng phòng tổng hợp, Trưởng phòng kế hoạch đào tạo, Ban giám hiệu, Hiệu trưởng nhà trường.
Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 chấm dứt sai phạm; kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan; thu hồi số tiền hơn 3,1 tỷ đồng quyết toán sai.
Đồng thời, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì kiểm điểm cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Xây dựng liên quan đến các sai phạm trên.
Trước đó, Báo Thanh tra cũng thông tin về việc Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề LILAMA 1 chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc và xử lý dứt điểm các vi phạm.
Đối với các nội dung chưa thực hiện theo Kết luận thanh tra số 314/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Chánh Thanh tra Bộ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề LILAMA 1 chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng từ thanh toán có liên quan đến việc nhà trường chưa thực hiện Kết luận thanh tra số 314/KL-TTr đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật gồm: Chứng từ thanh toán một số chi phí không hợp lý, hợp lệ, không đầy đủ chứng từ với tổng số tiền gần 1,12 tỷ đồng; toàn bộ hồ sơ, tài liệu và kết quả thực hiện các hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa nhà trường với Bộ Xây dựng; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP; Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Đối với nội dung thanh toán chi phí làm thêm giờ và chi phí phụ cấp ưu đãi cho các giáo viên không tham gia giảng dạy không đúng quy định, số tiền gần 920 triệu đồng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu tiếp tục rà soát để thực hiện theo Kết luận thanh tra số 314/KL-TTr, đồng thời tập hợp, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình.

Nguồn: ANTV


MP4 File 4.80 MB
Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)