Trung ương thảo luận về phòng chống dịch, lùi cải cách tiền lương

Trong ngày làm việc đầu tiên, Trung ương thảo luận tại tổ về phòng chống dịch COVID-19; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương...

Chiều 4/10, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tại phiên khai mạc sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc.

Trung uong thao luan ve phong chong dich, lui cai cach tien luong

Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: TTXVN

Đề cập đến một số vấn đề về kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022, Tổng Bí thư lưu ý, trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới, nắm bắt thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, xác định rõ quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Đồng thời, xác định rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Tổng Bí thư yêu cầu những việc này cần thực hiện theo tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, thực sự khách quan, công tâm, không né tránh, không bi quan nhưng cũng không tô hồng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2021 và trong cả năm 2022".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị. Sau đó, Trung ương về tổ thảo luận một số báo cáo.

Trung uong thao luan ve phong chong dich, lui cai cach tien luong-Hinh-2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Cụ thể là báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung này.

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 4 làm việc đến ngày 7/10. Ngoài các nội dung nêu trên, Trung ương sẽ thảo luận đề án tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo Thu Hằng/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)