Tổng kết hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VII

Ngày 17/12 tại Hà Nội, LHHKHKT Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp đánh giá hoạt động của LHHKHKT Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2020 - 2025".

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ngày 6/8/2008 "Về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) ngày 16/4/2010 "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
Chiến lược phát triển LHHKHKT Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), LHHKHKT Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác.
Phát biểu tại hội nghị TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ qua, LHHKHKT Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định được vai trò, vị trí là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ tri thức KH&CN Việt Nam, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tong ket hoat dong cua Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam khoa VII
Hội thảo "Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp đánh giá hoạt động của LHHKHKT Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2020 - 2025". 
Hiện nay, LHHKHKT Việt Nam có 149 hội thành viên (gồm các liên hiệp hội tỉnh, thành phố và các hội ngành toàn quốc). Liên hiệp hội địa phương tiếp tục được củng cố ở tất cả 63 tỉnh, thành phố. Hội ngành toàn quốc với quy mô và cơ cấu không ngừng được mở rộng (cùng với hội, tổng hội còn có các hiệp hội tham gia là hội thành viên) với 87 hội (tăng 10 hội so với năm 2015).
Bên cạnh các cơ quan thuộc, LHHKHKT Việt Nam các tổ chức KH&CN trực thuộc cũng tăng lên mạnh mẽ tới 461 đơn vị (tăng 63 đơn vị so với năm 2015); riêng Liên hiệp Hội ở Trung ương có 4 cơ quan báo chí và đang thực hiện quy hoạch báo chí theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. LHHKHKT Việt Nam thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, thu hút được trên 3,7 triệu hội viên tính đến tháng 6 năm 2019 (tăng 900.000 hội viên so với năm 2015) trong đó có khoảng 2,2 triệu tri thức (tăng 0,9 triệu tri thức so với năm 2015).
TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết thêm, cùng với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam, trong toàn hệ thống có 50 hội thành viên đã thành lập đảng đoàn (bao gồm 49 liên hiệp hội địa phương và 1 hội ngành toàn quốc, tăng 2 đảng đoàn liên hiệp hội địa phương so với năm 2015).
Tong ket hoat dong cua Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam khoa VII-Hinh-2
TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. 
Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam có 55 chi bộ trực thuộc với hơn 600 đảng viên (tăng 3 chi bộ so với năm 2015); hầu hết các liên hiệp hội địa phương đều có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy địa phương. Công đoàn Liên Hiệp hội Việt Nam trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có 15 tổ chức công đoàn trực thuộc với trên 1.000 công đoàn viên.
Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam trực thuộc Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương có 6 đơn vị tham mưu, giúp việc (gồm văn phòng và 5 ban chức năng) với tổng số 57 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng.
TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nói thêm, tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương mang tính hệ thống chính trị - xã hội 2 cấp, có mối quan hệ ngày càng chặt chẽ; mối liên hết liêng ngành, liên vùng, phối hợp giữa Trung ương và địa phương của các hội thành viên ngày càng được tăng cường.
Cán bộ của cơ quan Liên hiệp hội từ Trung ương đến địa phương được củng cố theo hướng tính gọn, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động hội từng bước được định hướng theo một chương trình thống nhất, có tính hệ thống. Nhiều hội thành viên, đặc biệt là các Hội ngành toàn quốc đã thành lập một số loại hình tổ chức mới phù hợp để thực hiện công tác vận động, thu hút, động viên, khuyến khích trí thức tham gia xây dựng và phát triển đất nước.
TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh, nhìn chung, tổ chức bộ máy của LHHKHKT Việt Nam ngày hàng hoàn thiện và phát triển, mở rộng địa bàn, phạm vi, lĩnh vực hoạt động. Số hội thành viên, đơn vị KH&CN, tổ chức đảng đoàn, chi bộ, đảng viên tham gia Liên hiệp Hội ngày càng tăng đã chứng tỏ LHHKHKT Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có uy tín đối với trí thức khoa học và công nghệ.
>>> Xem thêm video: Phương pháp giảm cân an toàn do LHHKHKT Việt Nam

Nguồn: VTV 1.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)